The Driver โรงเรียนสอนขับรถย่านรังสิต ครบถ้วนทุกความต้องการ เรียน อบรม สอบทฤษฎี สอบปฏิบัติ ออกใบรับรอง

The Driver โรงเรียนสอนขับรถย่านรังสิต ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งฯ ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเรียนอบรม สอบทฤษฎี สอบปฏิบัติ และออกใบรับรองการขับขี่ เพื่อใช้ยื่นให้กรมขนส่งฯ ในการออกใบขับขี่ได้เลย

7,281

กรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองที่ผู้คนนิยมใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะหลักมากที่สุด เพราะรถยนต์ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสนองค่านิยมของคนเมือง พบว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เมื่อถึงเกณฑ์อายุตามกฎหมาย หรือวัยที่เริ่มทำงาน มักมองหาโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อที่จะสามารถ “ขับรถได้ ขับรถเป็น” และสอบใบขับขี่ผ่าน

ในย่านรังสิต-คลองหลวง ถือเป็นชุมชนใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก อบรมดอทคอมได้ค้นพบ โรงเรียนสอนขับรถ ที่น่าสนใจมากโรงเรียนหนึ่ง เป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองที่มีเวลาไม่มาก แต่อยากขับรถเป็นหรืออยากมีใบขับขี่ได้เป็นอย่างดี…

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ The Driver

 

ด้วยขนาดของพื้นที่โรงเรียนประมาณ 5 ไร่ ทำให้ The Driver มีความเพียบพร้อมด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก มีห้องอบรมที่ทันสมัย สะดวกสบาย ห้องสอบภาคทฤษฎี (E-exam) และสนามสอบภาคปฏิบัติที่ได้มาตรฐานตามที่กรมขนส่งฯ กำหนด
  
โรงเรียนสอนขับรถ

ห้องอบรม

 

โรงเรียนสอนขับรถ

ห้องสอบภาคทฤษฎี (E-exam)

 

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

สนามสอบภาคปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน

 

ที่สำคัญครูผู้สอนทุกคนมีใบประกาศฯ ผ่านการตรวจสอบจากกรมขนส่งฯ และโรงเรียนตรวจสอบเอง ครูทุกคนมีความเป็นกันเองและให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา คอยชี้นำวิธีการขับรถเพื่อใช้งานจริง และชี้แนะเทคนิคที่ใช้ในการสอบ รวมถึงปลูกฝังวินัยในการขับขี่และเคารพในกฏจราจร

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

บรรยากาศการฝึกสอน

 

“ขับรถได้ ขับรถเป็น” เพียงเท่านั้นยังไม่พอ แต่ต้อง “ขับรถดี ขับอย่างมีวินัย และรักษากฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด” นี่คือคำพูดส่วนหนึ่งที่ คุณกิ๊ก หทัยชนก ชินสมัย กรรมการผู้จัดการโรงเรียนสอนขับรถ The Driver ย่านรังสิต ได้กล่าวไว้

  

โรงเรียนสอนขับรถ

คุณกิ๊ก หทัยชนก ชินสมัย กรรมการผู้จัดการโรงเรียนสอนขับรถ The Driver

 

คุณกิ๊กกล่าวเสริมต่อว่า

“The Driver ของเราถึงแม้จะเป็นโรงเรียนสอนขับรถ แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าโรงเรียนแล้ว เราจึงตั้งปณิทานว่า เราจะต้องพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับขี่ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจบนท้องถนน และรักษากฏหมายจราจร”

ด้วยความประทับใจที่อบรมดอทคอมได้ฟังจากที่คุณกิ๊กบอกเล่าถึงเป้าหมายของ The Driver ทำให้ได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและที่มาที่ไปของโรงเรียนนี้

โรงเรียนสอนขับรถ The Driver ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ด้วยความที่ก่อนหน้านี้คุณกิ๊กและครอบครัวทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์ รับต่อภาษี ต่อทะเบียน-พรบ. มาก่อน จึงทำให้ทราบดีว่าความต้องการของผู้คนในย่านรังสิตนั่นต้องการอะไร จึงทำให้มีโรงเรียนสอนขับรถนี้เกิดขึ้น

 

โรงเรียนสอนขับรถ

 
  

The Driver ต่างจากโรงเรียนสอนขับรถทั่วไปตรงที่ สามารถเรียน อบรม สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ จนได้ใบรับรองฯ เพื่อใช้ยื่นให้กรมขนส่งฯ ในการออกใบขับขี่ได้เลย เพราะ The Driver ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งฯ โดยตรงว่าให้สามารถดำเนินการสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่ต้องรอคิวเข้าอบรมนาน ไม่ต้องใช้เวลาหลายวัน ในการสอบ เพราะมีสถานที่ ครูผู้สอน ห้องอบรม ห้องสอบ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงจำนวนรถยนต์ มีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอบขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอบขับรถ

โรงเรียนสอบขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาโรงเรียนสอนขับรถเพื่อฝึกขับรถให้ได้ดีและเรียนรู้กฏจราจรอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถสอบใบขับขี่ผ่าน และไม่ต้องการรอคิวนาน…The Driver โรงเรียนสอนขับรถ ย่านรังสิต-คลองหลวงโรงเรียนนี้ ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน

 
  


The Driver มีคอร์สการเรียนการสอน 3 ประเภท

คอร์สที่ 1: สำหรับผู้ที่ขับรถไม่เป็นเลย (Full Course)

เรียนอบรม พร้อมสอบใบรับรองการขับขี่ จำนวนทั้งหมด 15 ชั่วโมง

เรียนฝึกขับรถภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ลองฝึกบนถนนใหญ่พร้อมครูผู้สอน)

เรียนอบรมการขับขี่ และกฏจราจร 5 ชั่วโมง (เรียนที่โรงเรียน ไม่ต้องไปกรมขนส่งฯ)

สอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อขอใบรับรองการขับขี่จากโรงเรียน (สอบที่โรงเรียน ไม่ต้องไปกรมขนส่งฯ)

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ขับรถไม่เป็นเลย และต้องการเรียนฝึกหัดขับรถ เรียนอบรม สอบทฤษฏีและปฏิบัติ ครบจบภายในหลักสูตรเดียว โดยใช้ระยะเวลาไม่มาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกรมขนส่งฯ เพื่อจองคิวในการเข้าอบรมและสอบ

เมื่อสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โรงเรียนจะออกใบรับรองการขับขี่ให้ เพื่อใช้ไปยืนยันในการทำใบขับขี่ด้วยตนเองที่กรมขนส่งฯ

ราคา 5,500 บาท

 

คอร์สที่ 2: สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนอบรม (Half Seminar)

เรียนอบรมการขับขี่ และกฏหมายจราจร จำนวนทั้งหมด 5 ชั่วโมง

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ขับรถเป็นอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีใบขับขี่ และต้องการเรียนอบรมโดยใช้ระยะเวลาไม่มาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกรมขนส่งฯ เพื่อจองคิวในการเข้าอบรม (เรียนที่โรงเรียน ไม่ต้องไปกรมขนส่งฯ)

เมื่อเข้าอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะออกใบรับรองการเข้าอบรมให้ เพื่อใช้ยื่นในการขอสอบใบขับขี่กับกรมขนส่งฯ

ราคา 500 บาท

 

คอร์สที่ 3: สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี (License Renewing)

เรียนอบรมการขับขี่ และกฏหมายจราจรสำหรับต่ออายุใบขับขี่ จำนวนทั้งหมด 1 ชั่วโมง

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี (เรียนที่โรงเรียน ไม่ต้องไปกรมขนส่งฯ)

เข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะออกใบรับรองการเข้าอบรมให้ เพื่อใช้ยื่นในการขอต่ออายุใบขับขี่กับกรมขนส่งฯ

ราคา 200 บาท


→ สิทธิพิเศษจาก The Driver

หากท่านใดสนใจสมัคร คอร์สที่ 1 สำหรับผู้ที่ขับรถไม่เป็นเลย (Full Course) และแจ้งว่าติดต่อผ่านทาง อบรมดอทคอม The Driver ยินดีลดค่าสมัครให้ 10% เหลือ 4,950 บาท จากราคา 5,500 บาท


โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ เดอะ ไดร์ฟเวอร์ (จัดตั้งโดยบริษัท เดอะ ไดร์ฟเวอร์ จำกัด)

ที่ตั้ง: 903 ถนน รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ: 094-3300499, 081-8378565, 099-1806111
Line: @the_driver
เว็บไซต์: https://thedriverrangsit.com
90%
Awesome
  • คะแนนจากอบรมดอทคอม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More