สถาบันฝึกอบรม Smart Talk by Roger คอร์สอบรมการพูด “ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง”

ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ช Roger) นักพูด Edutainment Style เจ้าของรางวัล นักพูด Popular Vote ถึง 7 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย จะทำให้การพูดของคุณถูกกลั่นกรองออกมาอย่างมีระบบระเบียบ และถูกขัดเกลาให้ลงตัวด้วยความสามารถและประสบการณ์ของ ดร.วสุ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ คอร์สอบรมการพูดนี้จะทำให้คุณกล้าพูด กล้านำเสนอ ได้อย่างถูกใจผู้ฟัง และมีสไตล์ที่เป็นของคุณเอง

5,303

คุณเคยไหมครับ?

อาการประหม่า เมื่อต้องออกไปพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เพื่อพรีเซนต์งานหรือนำเสนอข้อมูลอะไรบางอย่าง
เคยใช่ไหมครับ…กับความรู้สึกวิตกกังวล ว่าสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปจะเข้าถึงผู้ฟังของคุณหรือไม่
และ…เคยใช่ไหมครับ ที่คุณร้องว้าวทุกครั้ง เมื่อฟังใครบางคนพูดถึงเรื่องยากๆ แต่เขาทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆ ได้

นั่นเป็นเพราะ…

เขาใช้วิธีการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ บอกเล่าเรื่องราวด้วยความเป็นตัวของตัวเอง ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย ข้อความที่ใช้สื่อสารออกมาจาก “จิตใต้สำนึก” และ “บุคลิกส่วนตัว” สองสิ่งนี้เกื้อหนุนกับบริบทของสิ่งที่ต้องการสื่อสารอย่างลงตัว ทำให้ผู้ฟังคล้อยตามและสามารถเข้าใจเรื่องที่พูดออกมาได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญ ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ เพราะมันคือ สิ่งที่เรียกว่า “สไตล์”

ฝึกพูด
  
งานวิจัยด้านจิตวิทยาในการฝึกพูดเพื่อเข้าถึงผู้ฟัง ได้ระบุว่า มนุษย์จะมีสมาธิและรับข้อมูลจากการฟังได้ 3 ระดับ คือ การฟังแบบได้ยิน การฟังแบบตั้งใจ และการฟังแบบเข้าใจความรู้สึก ซึ่งการฟังแบบสุดท้ายถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นการฟังที่เน้นสมาธิไปที่ผู้พูดอย่างแท้จริง ด้วยใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด ผู้ฟังจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น นักพูดหรือนักพรีเซนต์ที่เก่งๆ มากมาย จะฝึกพูดด้วยการนำกระบวนการที่ก่อให้เกิดสมาธิในการฟังทั้ง 3 ระดับมาใช้ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างมีระเบียบวิธี ด้วยการไล่ระดับสมาธิของการฟังตั้งแต่ 1 จนถึง 3 เริ่มจากการพูดเพื่อให้ได้ยิน ต่อด้วยการพูดเพื่อฟังอย่างตั้งใจ และเมื่อเกิดความตั้งใจแล้ว จะปิดประเด็นด้วยการพูดอย่างเข้าใจความรู้สึก ผ่านการสื่อสารออกมาจากจิตใต้สำนึกและบุคลิกส่วนตัว ผู้ฟังจะเข้าใจข้อความที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนอย่างมีลำดับขั้นตอน และนี่ถือเป็นความสำเร็จของ “นักพูด”

ฝึกพูด

กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อบรมดอทคอม ได้รับเกียรติจาก ดร.วสุ เรืองจิรสุข หรือ โค้ช Roger ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม Smart Talk by Roger เจ้าของรางวัลนักพูด Popular Vote ถึง 7 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย ให้มาทำความรู้จักกันในคอร์สอบรมการพูดที่มีชื่อว่า “ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง” จัดขึ้น ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

อบรมดอทคอม ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ ดร.วสุ สั้นๆ ก่อนเริ่มคลาส ซึ่ง ดร.วสุ ให้ข้อคิดเห็นกับหลักสูตรนี้ว่า จากประสบการณ์การพูดและฝึกอบรมนักพูดมากว่า 20 ปี สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อนักพูดที่ฝึกพูดทุกคน คือการไต่ระดับสมาธิของผู้ฟังไปจนถึงระดับที่ 3 ซึ่งเป็นการพูดที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความรู้สึก เพราะต้องใช้การพูดเพื่อสื่อสารจากจิตใต้สำนึกและบุคลิกส่วนตัวของนักพูดแต่ละคน หรือที่เรียกว่า “สไตล์ส่วนตัว” คอร์สอบรมการพูด “ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง” ของสถาบันฝึกอบรม Smart Talk by Roger จึงมีเป้าหมายที่จะดึงสไตล์ของแต่ละคนออกมา เพื่อค้นพบวิธีการพูดของตนเอง และแสดงศักยภาพของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  

จากเป้าหมายของ ดร.วสุ ที่แสดงให้เห็นว่าการพูดเพื่อสื่อสารจากจิตใต้สำนึกและบุคลิกส่วนตัว เริ่มได้จากการสร้างสไตล์ให้กับตนเองก่อน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะหากมีสไตล์แล้ว จะไม่มีผิดหรือถูก แต่สไตล์จะช่วยให้เกิดความมั่นใจ และความมั่นใจจะช่วยให้นักพูดสามารถสื่อสารออกมาจากจิตใต้สำนึกได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมบุคลิกของผู้พูดให้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างเป็นผลสำเร็จ

คอร์สอบรมการพูดนี้ หลักการที่ ดร.วสุ ใช้ในการบรรยายและจัดทำ Workshop ยึดตามแนวหลักสากล คือ แนวทางการฝึกพูดแบบ Edutainment Style ที่จะเป็นการฝึกพูดและค้นหาสไตล์ให้กับนักพูดแต่ละคน โดยสอดแทรกบุคลิกในการพูดที่มีความบันเทิง แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิชาการ ง่ายๆ แต่มีสาระ ไม่เปลี่ยนตัวเอง แต่เป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น คอร์สอบรมการพูด “ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง” นี้จึงยึดแนวทางการพูดแบบ Edutainment Style เป็นหัวข้อหลักในการฝึกนักพูดมาแล้วรุ่นต่อรุ่น

ฝึกพูด

บรรยากาศในคอร์สอบรมจึงเป็นไปตามแนวทาง Edutainment Style คือเรียนรู้ ฟังบรรยาย แนะนำแนวทางการพูดในที่ชุมชนตามหัวข้อต่างๆ แนะนำเทคนิค และการแก้ปัญหาในการพูดเฉพาะหน้า รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ในการพูดมากว่า 20 ปี โดยรวมเป็นการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกมุกและสาระสำคัญเป็นระยะๆ อย่างลงตัว

การบรรยาย ของคอร์สอบรมการพูดนี้ มีสาระสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นนักพูดที่ดี ทฤษฎีและหลักการสำคัญที่ ดร.วสุ ได้ถ่ายทอดคือ สอนเบสิคการพูด เสริมเทคนิคการพูด และเพิ่มเติมทักษะการพูด ซึ่ง 3 สิ่งนี้ถือเป็นภาคทฤษฎีฟังบรรยายที่ขาดไม่ได้ การเรียนรู้หลักการเหล่านี้ในภาคบรรยาย และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ตามกิจกรรมใน Workshop ถือเป็นการจัดเนื้อหาการอบรมได้อย่างลงตัว
  
ฝึกพูด

การทำ Workshop อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ ที่สำคัญผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม นอกจากนี้ ดร.วสุ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสถานที่และจำนวนผู้เข้าอบรม เพราะหากมีขนาดผู้เข้าร่วมอบรมมากเกินไป ก็จะทำให้การเข้าถึงผู้เข้าอบรมทำได้ยาก และอาจไม่ได้ทำกิจกรรมหรือรับคอมเมนต์กันได้อย่างเต็มที่ ทุกกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมได้ทำ เช่น การพูดพรีเซนต์ การพูดเฉพาะตามสถานการณ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ดร.วสุ และทีมวิทยากรจะให้คอมเมนต์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มองข้อดี ข้อเสีย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงศักยภาพด้านการพูดที่เป็นสไตล์ของผู้เข้าอบรมเองออกมาใช้ในทางที่ดีให้ได้มากที่สุด โดยไม่เสียความเป็นตัวของตัวเอง สุดท้ายผู้เข้าอบรมจะเป็นคนตัดสินใจเองว่า อะไรดีและเหมาะสมที่สุดกับตัวเอง

ฝึกพูด

บรรยากาศที่เป็นกันเองสนุกสนาน

ฝึกพูด

ผู้เข้าอบรมผ่อนคลาย และกล้าพูดในสไตล์ของตนเอง

ฝึกพูด

ฝึกพูด

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร เพื่อดึงศักยภาพการพูดของผู้เข้าอบรมออกมาใช้ในทางที่ดี

ฝึกพูด
  
โดยรวมแล้ว ดร.วสุ หรือโค้ช Roger ผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม Smart Talk by Roger กับหลักสูตร “ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง” ที่ยึดหลักการสอนแบบ Edutainment Style เพื่อค้นหาและสร้างสไตล์เป็นของตนเอง ถือเป็นคอร์สอบรมที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่อยากพัฒนาตนเองในสายงานด้านการพูด เพื่อเป็นนักพูดหรือวิทยากร ด้วยเป้าหมายเพื่อการสื่อสารให้เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างถ่องแท้ นับเป็นคอร์สอบรมการพูดที่มีแนวทางน่าสนใจ และไม่เหมือนใคร เพราะการขัดเกลาผู้เข้าอบรมให้สามารถค้นหาและพัฒนาสไตล์การพูดของตนเองได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าหากไม่มีผู้สอนที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากพอ และสำหรับสถาบัน Smart Talk by Roger นำโดย ดร.วสุ อบรมดอทคอม คิดว่าสามารถตอบโจทย์นี้ได้ เพราะเนื้อหาและการอบรมสามารถดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมเพื่อฝึกพูดให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรม Workshop ที่โดดเด่นของคอร์สอบรมนี้ สามารถแสดงให้เห็นประสิทธิผลของการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี


ดร.วสุ เรืองจิรสุข หรือ โค้ช Roger (นักพูด Edutainment Style)

ประสบการณ์/รางวัล

 • ผ่านการฝึกอบรมการพูด และเป็นนักพูดจากโครงการ “นักพูดบานฉ่ำ” อำนวยการสอนโดย อาจารย์กรรณิกา ธรรมเกษร บริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำกัด และรายการ “ทีวี วาที”
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพูดมืออาชีพ” อำนวยการสอนโดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 • รางวัลนักพูด Popular Vote 7 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรอบรมจิตวิทยาการขายและการบริการ
 • วิทยากรอบรมทางด้านบุคลิกภาพนักขาย
 • วิทยากรอบรมเรื่องกระบวนคิด (Mind Set)
 • วิทยากรอบรมตัวแทนขายขายตรง/ขายประกันบริษัทเอกชน
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านงานการตลาดให้กับบริษัทเอกชน


การศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Management (Ph.D.) , International Academy of Management and Economics, Manila , Philippines.
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration in Logistics (MBA.) , Eastern Asia University
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต bachelor of arts in tourism and Hotel Management (BA.), Bangkok University.
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส, โรงเรียนบางกะปิ Bangkapi Government Secondary School.
 • มัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิชาธุรกิจศึกษา, โรงเรียนบางกะปิ Bangkapi Government Secondary School.

ฝึกพูด

Smart Talk by Roger

ชื่อผู้ติดต่อ: ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ช Roger)
เบอร์มือถือ: 087 504 3942
เบอร์โทรอื่นๆ: 085 617 3645
อีเมล: smarttalkbyroger@gmail.com
เว็บไซต์: www.facebook.com/smarttalkbyroger
Line Id: @rogertalk


ฝึกพูด

ฝึกพูด

ฝึกพูด

ฝึกพูด

ฝึกพูด

ฝึกพูด


รีวิวโดย อบรมดอทคอม www.aobrom.com ศูนย์รวมคอร์สอบรมอันดับ 1 ของประเทศ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More